Az osztatlan (5-éves) “Vegyész szak” fontosabb dokumentumai (2012.01.25.)

Figyelem! Az alábbi információ karbantartója Nagy Sándor, a Vegyész szak felelőse. Emléklap a 2010-es ballagóknak: pdf logó

#
Tartalom
Fájl Frissítés
1
Rövid szakleírás 01-vv-szakleir.doc
05.10.26.
2
Tantervi háló 02-vv-tanthalo.xls
06.07.07.
3
Kötelező tárgyak egymásra épülése 03-vv-elofelt.doc
06.03.22.
4
Az 5 lehetséges szakirány Gyógyszerkutatás (koordinátor: Uray Katalin), Kémiai anyagtudomány, Kémiai informatika, Környezetkémia, Molekulaszerkezet-kutatás) követelményei. 04-vv-szakir.doc

08.09.10.

5
Kötelezően választható kollégiumok listája 05-vv-ktvkol.doc

04.12.06.

6
A Kémiai Intézet specilistája 06-kemint-specik.xls

09.07.21.

7
Választható laborok a 8. és 9. szemeszterben (kötvál és speclab). A részleteket l. a Dokumentumok hallgatók részére c. pont alatt az intézet oktatási honlapján. 07-vv-vallab.doc
08.10.03.
8
A tantervi modulok grafikus szemléltetése 08-vv-modulok.doc
06.07.07.
9 A tanterv félévenkénti terhelésének grafikus megjelenítése 09-vv-terheles.doc
05.10.26.
10

A vegyész szakot érintő szabályok, tantervi változások, ill. állásfoglalások.
(A szakdolgozattal kapcsolatos tudnivalók az intézeti honlapról tölthetők le.)

10-vv-szabaly.doc
08.10.03.
11 Részletes tantárgytematikák archívuma (esetleges kreditátvitel céljából).   kötelező tárgyak 09.04.11.